Σχεδόν στα 3 εκατ. ευρώ έκλεισε η ΑΜΚ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Δημοσιεύθηκε 16 ημέρες πριν, στις 9:22:0 10/8/2021,

Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα συγκληθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση.

Το ποσό των 2.961.999,90 ευρώ μπήκε στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά την τελευταία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία «έκλεισε» και πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. του στις 15 Σεπτεμβρίου και καταχωρήθηκε την Τετάρτη (6/10) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καλύπτοντας μερικώς το ποσό των 5 εκατ. ευρώ που είχε προκηρυχθεί απ’ τη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα συγκληθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ, για να προκηρυχθεί η νέα ΑΜΚ (ύψους 5 εκατ. ευρώ), η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι τον Φεβρουάριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ:

«Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’, το διακριτικό τίτλο ‘Π.Α.Ο. ΠΑΕ’ και αριθμό ΓΕΜΗ 330401000.

Την 06/10/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2639858, το από 15/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, καθώς και η από 15/09/2021 Έκθεση Πιστοποίησης της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Χρήστου Βλάχου (με ΑΜ ΣΟΕΛ 38891), μέλους της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία ‘KF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε’ (με ΑΜ ΣΟΕΛ 132), σύμφωνα με τα οποία:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 2.961.999,90 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/05/2021.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)".

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως η μερική καταβολή της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά το ποσό των 2.961.999,90€, κεφαλαιοποιήθηκε διά εκδόσεως εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (9.873.333) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στο ποσό των 57.741.934,80€, διαιρούμενο σε 192.473.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων (δια νόμου) το 10%, ήτοι 19.247.312 μετοχές ανήκουν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό».

Ακολουθήστε το Prasinostypos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Prasinostypos.gr